Fundacja Edukacji I Nauki Kopernik
Władze FENK:

Piotr Pyłko - Prezes Zarządu
Philipp Eichholzer - Przewodniczący Rady
Katarzyna Ciechowicz - Członek Rady Fundacji
Prof. dr hab. Grzegorz Górski - Członek Rady Fundacji

Kontakt: sekretariat@fenk.pl